Spelregels Deventer Puzzelmarathon

Bedankt voor je interesse in de Puzzelmarathon! Op 6 oktober gaat het beginnen. Voor die tijd is het verstandig om goed na te denken over je strategie, waar je wilt gaan spelen en met wie. Natuurlijk gaat het om de gezelligheid, maar die mooie prijzen wil je toch niet missen? Om de marathon zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal spelregels opgezet.

Kies je locatie
Teams mogen zelf bepalen waar te gaan puzzelen, dit kan op het hoofdkwartier (Bibliotheek Deventer), maar ook in een zelfgekozen café, buurthuis, sportclub of thuis. In de aanloop naar de Puzzelmarathon worden er nieuwe speellocaties bekendgemaakt.

Ophalen puzzel
De puzzel gaat pas ná de puzzelmarathon, op maandag 7 oktober, in de verkoop. Voorbereiding is dus onmogelijk. De puzzels met puzzelmat kunnen op 6 oktober tussen 12.00 en 12.45 uur op het hoofdkwartier (Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18) worden afgehaald. Dit volgens een vooraf bekendgemaakt Tijdslot waarin is rekening gehouden met de afstand naar de puzzellocatie en aanvangstijd. Haal je de puzzel later op? Dan kan je alsnog deelnemen, maar er wordt geen tijd gecompenseerd. 

Start puzzelmarathon
Om klokslag 13.00 uur start de wedstrijd! Zorg dat je op tijd op je speellocatie bent zodat je om 13.00 uur kunt beginnen. Om stipt 17.00 uur mag er niet meer gepuzzeld worden.

Teamgrootte
Je mag zelf bepalen hoe groot je team is. Ga je voor overzicht en orde, of maken vele handen licht werk?

Spelregels
De legenda (achterkant doos) mag gebruikt worden om gebeurtenissen te lokaliseren. Ook hulpmiddelen zoals de dekselhouder en sorteerbakjes zijn toegestaan. Let op: het is een moeilijke puzzel. Bedenk van tevoren een tactiek! Nb: puzzeldelen van minder dan 10 stukjes worden als ‘niet gelegd’ beschouwd.

Jury
Het team dat als eerste de puzzel weet te voltooien wint de marathon.
De teamcaptain dient bij het voltooien van de puzzel zo snel mogelijk een foto van de complete puzzel via Whatsapp naar de jury te sturen.
Teams die de puzzel niet weten af te ronden worden verzocht om eveneens een foto te maken, de puzzel in de mat op te rollen, te sluiten met de klittebanden en in de koker schuiven, en met de overgebleven puzzelstukjes (ook die van minder dan 10 aaneengesloten) in de bijgeleverde zak naar het hoofdkwartier te komen. De jury stelt op basis van een unieke methode zeer nauwkeurig de gelegde stukjes vast.

LiveWall
Tijdens de Puzzelmarathon zal er een digitale verbinding tussen de puzzellocaties tot stand komen. Op www.deventerpuzzelmarathon.nl is deze LiveWall te benaderen. Teams staat het vrij om post te sturen in het kader van de wedstijd. De organisatie gaat ervan uit dat deelnemers naar eer en geweten en met juiste ethische normen en waarden posten.

Razende reporters
De razende reporters zullen ook foto’s en filmpjes van jullie team maken en op de LiveWall plaatsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de razende reporter er wel van uitgaat dat hiertoe geen bezwaren zijn. Mochten deze er toch zijn verzoeken wij de teamcaptain de kenbaar te maken aan de razende reporters.

Prijzen
Een wedstrijd is geen wedstrijd als er geen mooie prijzen zijn! Op de prijzentafel staan de prijzen uitgestald van onder andere de VVV, De Drie Ridders, Flotte, Bep Dylan, Jeppe, Scense of Living, Jasmins, Oscar in de bieb en als klapper een groot spellenpakket van Koning Willem. De prijsuitreiking start om 18.00 uur in de Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18.
Iedereen is welkom!

De Deventer Puzzelmarathon is een initiatief van ArtNik Uitgaven, Hans Stempher en Koning Willem