Er zijn zo van die projecten die zich niet direct in een specifiek fonds laten plaatsen.
In veel gevallen gaat het dan over boeken waar beeldmateriaal de boventoon voert.
Boeken waar soms ook meer ruimte is ingenomen voor mijmeringen, poëzie en andere droombeelden. Deze boeken dragen al snel termen als kunst- of cultuurboeken. Special intrest is dan ook een veel gebezigd containerbegrip. Wij hebben het gemakshalve kijk-en belevingsboeken genoemd. A fin doe je je voordeel ermee!